jakrozumimedruhym  

Urban, P., Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa  nejen u člověka. Parva Philosophica, sv. 23. Praha: Filosofia. 2016

Kniha je příspěvkem k aktuálním debatám o sociálním poznání a sdílené intencionalitě u lidí a některých dalších živočichů. Autor propojuje filosofickou perspektivu se současnými poznatky na poli psychologie a výzkumu chování zvířat. Na pozadí kritiky pojetí sociálního rozumění jako připisování mentálních stavů druhým bytostem objasňuje autor bezprostřední povahu sociálního rozumění, roli tělesného výrazu a příbuznost sdílení světa u lidí a ostatních živých tvorů.