geistigestrung kouba  

Kouba, P., Geistige Störung als Phänomen: Perspektiven des heideggerschen  Denkens auf dem Gebiet der Psychopathologie. 
Würzburg: Königshausen & Neumann. 2011.

Monografie kriticky zkoumá možnosti tematizovat šílenství v kontextu Heideggerovy filosofie bytí. Jako protipól Heideggerovy filosofie je přitom využívána současná francouzská filosofie, jež se problematikou šílenství zabývá.