Blog

JE TŘEBA DEKOLONIZOVAT SVÉ MYŠLENÍ

 

Rozhovor s Karlem Novotným na stránkách Fakulty humanitních studií, kde shrnuje svůj vztah k filosofii. Mimo jiné se v něm lze dočíst:

"Filosofie i četba filosofů je individuální hledání, stejně jako například umělecká tvorba."

"Filosofie je myšlení, které čelí kritickým životním situacím a vážným teoretickým otázkám,... jde pod povrch věcí a dokáže oslovit lidi stejně hluboce jako velcí spisovatelé a básníci."

"Jde o to porozumět potřebě dekolonizace myšlení v mimoevropských prostředích, ale i o to, abychom se sami učili dekolonizovat svoje vlastní myšlení, otevírat se výzvám interkulturního dialogu, ale i kulturním a sociálním střetům, které přináší naše současnost." 


 

            BABIŠ JE MALÁ NEMESIS                    

hauser poziceRozhovor s M. Hauserem na téma populismus na webu Česká pozice "Trump je něco jako Nemesis liberálních demokratů"

Mimo jiné zde říká: "Populismus je, skoro bych řekl, pokusem o obnovu základů liberální demokracie v čase její krize"

 


 

   PŘEKLADY KNIH É. BALIBARA   

Josef Fulka, člen OSKF, a Jan Petříček představí v Knihovně J. Palacha překlady knih Étienna Balibara.

Násilí a civilita a Spinoza a politika

Facebooková pozvánka

nasiliacivilita spinozapolitika


 

FILOSOFIE JAKO VĚČNĚ OTEVŘENÁ OTÁZKA

V posledním čísle časopisu Akademie věd A: věda a výzkum vyšel článek o filosofii, v němž vystupuje také A. Koubová a hovoří tam o vztahu performance a filosofie.

A 03 2017 web


 

PAUL RICOEUR'S MORAL ANTHROPOLOGY

 

Nový člen Oddělení současné kontinentální filosofie, filosof z Universiteit Antwerpen Geoffrey Dierckxsens vydal v nakl. Rowman & Littlefield knihu 

Paul Ricoeur's Moral Anthropology: Singularity, Responsibility, Justice.

dierckxsens ricoeur


 

KONFERENCE V LISTOPADU 2017           

Členové našeho oddělení pořádají v listopadu 2017 tři mezinárodní konference:

1) Petr Kouba a spol. pořádá ve dnech 1. - 3. 11. 2017 konferenci Towards a phenomenology of social change

Socialchangeflyer2 1

2) Michael Hauser a spol. pořádá ve dnech 14. - 15. 11. 2017 konferenci 1968- 1989: Paris - Prague

89 68 A5 progr web

3) Petr Urban a spol. pořádá ve dnech 23. - 24. 11 konference Caring Democacy: Current topics in the political theory of care

caring democracy


 

 
 
Náš kolega M. Ritter bude tento podzim působit jako research fellow na IKKM (Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie na Bauhaus Universit'at ve Weimaru.
 
 
ikkm marke farbig 500

PRÁZDNINY V HELSINKÁCH                             

uniartshelsinki 500

Alice Koubová vedla úspěšný intenzivní kurz pdo názvem "Once again: the Self! On subjectivity in theatre and performance art", a to na Theatre Academy, která je součástí University of Arts v Helsinkách.

theateracademyHelsinki 500

Prázdninové foto: Socha, kterou darovalo Rusko Finsku v roce 1989.


 

OHLASY NA KONFERENCI PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017

 

1) Rozhovor s hlavní mluvčí Susan Kusick o hudbě a mučení na stránkách rádia Wave

suzanne cusick 1 0x768p0 500

2) Rozhovor s organizátorkou Performance Philosophy Prague Alicí Koubovou: Audio rozhovor na stránkách Českého rozhlasu.
aliceakce5 500

NETRADIČNÍ KONFERENCE: MEZI FILOSOFIÍ A UMĚLECKOU AKCÍ

Přečtěte si článek na webu Akademie věd o konferenci Performance philosophy Prague 2017

FILOSOFICKÁ PÉČE O TĚLO                                 

H. Janoušek a P. Urban se úspěšně zúčastnili Jindřichohradeckého 1/2 maratonu.

JHpulmaraton.diplom 500


 

PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017

V Praze se díky Alici Koubové uskutečnila The 3rd biennial performance philosophy conference pod názvem How does philosophy act?

 
theme 500

 
 

PHENOMENOLOGY AND ECOLOGY - PHÄNOMENOLOGIE UND ÖKOLOGIE

Středoevropský institut filosofie ve spolupráci s FHS UK a Filosofickým ústavem AV ČR pořádá mezinárodní konferenci na téma Fenomenoologie a ekologie

Program conference

PROGRAMMÖkologie Page 1


 

ETHICS AND METAPHYSICS IN EDITH STEIN'S PHILOSOPHY

The Fourth Biannual Conference organized by International Association for the study of the Philosophy of Edith Stein, the McNerney Endowed Chair in Ethics and the University of Portland

edithstein2017conference 500

 
Petr Urban se zúčastnil čtvrtého bienále věnovaného filosofii Edith Steinové, které pořádá Mezinárodní asociace pro studium filosofie E. Steinové (IASPES).

AT THE ORIGINS OF PHENOMENOLOGY          

Tři členové našeho oddělení, Hynek Janoušek, Petr Urban a Carlo Ierna se zúčastnili mezinárodní konference o počátcích fenomenologie, kterou pořádá Severoamerická asociace pro ranou fenomenologii na univerzitě v Seattlu.

North American Society for Early Phenomenology 2017 Conference: At the Origins of Phenomenology

NASEP 2017 poster 500

 

THE LEGACY OF GEORG LUKÁCS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE

The Legacy of Georg Lukács, An International Conference, 27–29 April, 2017, Budapest

V Budapešti se za účasti člena našeho oddělení M. Hausera uskutečnila konference o Lukácsovi, světově proslulém marxistickém filosofovi, jenž v hloubce i na povrchu spojoval filosofii a politickou praxi. Jedním z podnětů bylo nedávné odstranění jeho sochy v Budapešti a plánované uzavření jeho archivu. Lukács je opět nepohodlný, tentokrát v orbánovském Maďarsku. Byla to jedna z největších konferencí o Lukácsovi, během posledních padesáti let snad vůbec největší. Pořadatelé čekali patnáct přihlášek, nakonec jich bylo na sto. Především mladá generace z celého světa, třeba silná skupina z Brazílie. Od nás tam bylo pět lidí, z Polska tři. Nemálo příspěvků o dnešním oddělení teorie a praxe, a rozpadu společenské teorie na nespojité detailní analýzy toho a onoho střípku reality. Kritika současné radikální teorie (postmarxismu), která odděluje levicovou politiku a ekonomiku a vytváří abstraktní radikalitu bez konkrétní politické strategie, jak čelit pravicovému populismu a neoliberálnímu kapitalismu.

lukacz 500

Website konference


PHILOSOPHY AT PLAY CONFERENCE, 11 - 12. 4. 2017

Petr Urban a Alice Koubová vystoupili na konferenci Philosophy at play na University of Gloucestershire s příspěvkem Ethical Dimensions of Care and Play

philosophyatplay 500
 
 

 

PROJEKT RESPONDaRT                           

Alice Koubová ve spolupráci se Studiem Alta uvádí RespondArt

Studio Alta - RespondArt víkend

respondart 500


 

METODICKÁ PŘEDNOST SPLETI            

Vyšla kniha Martina NItscheho Metodická přednost spleti u nakladatelství Togga.

nitsche splet 500

 
Hlavním cílem této knihy je navržení tranzitivně-topologického modelu fenomenologie, vhodného pro deskripci spletitých fenoménů a výklad vztahu člověka k jejich spletitosti. Spletité fenomény se „jeví” tak, že zároveň zahrnují toho, komu se „jeví”. Tak vytvářejí komplikovanou vztahovou strukturu, která ovšem charakterizuje většinu prožitků člověka na počátku 21. století. Východiskem navrhovaného modelu je výklad spletité fenomenality jako specifické oblasti a uznání metodické priority spleti. Orientace člověka v komplikované době a nalezení místa v ní, je totiž nutné spojit s přijetím komplikovanosti jako výchozího hlediska myšlení. Doprovodným cílem je předvedení fenomenologie jako filosofické disciplíny, jež uvažuje skopicky s důrazem na tranzitivitu a lokalizaci. V tomto kontextu je tato kniha také metodologickou sebereflexí fenomenologie ve chvíli debat o její naturalizaci či pokusů o její banalizaci ze strany nově probuzeného spekulativního realismu.

PHENOMENOLOGY AND CARE AT THE UNIVERSITY OF MUMBAI

Petr Urban vedl v Indii, na University of Mumbai kurz fenomenologie a etiky péče

Poster MumbaiUrban

 
This course aims at introducin students, teachers and research scholars to phenomenological debates in ethics, embodiment and language. It endeavors to examine the relationship between phenomenology and care through intersection with enactive ethics and feminism.
 
Alice Koubová se 9. - 10. března zúčastnila mezinárodní kolokvia na téma Lidské války na Université Paris Nanterre
 

Program setkání

 
 
 
 
 
 

Shared Emotions: Re-assessing the Phenomenological Account

ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE FLÚ AV ČR si dovoluje srdečně pozvat na přednášku dr. Thomase Szanto z Center for Subjectivity Research Department of Media, Cognition and Communication University of Copenhagen

thomas.szanto 500

 

 
 

 

Web Ethics of Care: rozhovor s Petrem Urbanem

Petr Urban v rozhovoru pro web Ethics of Care rekapituluje svou filosofickou kariéru a vysvětluje cestu k etice péče.

 
 
Urban photo1 672x372 500

FRANZ BRENTANO CENTENARY 1917 - 2017

The summer school is co-organized by the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Hynek Janousek, Robin Rollinger), the Departement of Philosophy at UQAM University in Montréal (Denis Fisette) and the Department of Philosophy (KGW) at the University of Salzburg (Johannes Brandl, Guillaume Fréchette), and is sponsored by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Czech Science Foundation (GACR), the Austrian FWF, and the Internationale Franz Brentano Gesellschaft e.V. (Würzburg).


 

The Prague School in the Routledge Handbook of Franz Brentano

Hynek Janoušek a Robin Rollinger publikovali kapitolu The Prague School v Routledgově průvodci brentanovským zkoumáním

Brentano routledge 500


 

M. Nitsche: University of Hawai Fullbright Lecture

Martin Nitsche, který v roce 2017 působí jako visiting Fulbright scholar at the UCLA, Department of Political Science, prosloví svou přednášku na University of Hawaii, a to na kontroverzní téma "What Can Late Heidegger Offer Political Theory?"

Nitsche flier hawai


 

                                Towards a Phenomenology of a Social Change

                List of participants

 

 

Raphael Aybar is former professor of Philosophy at Pontifical Catholic University of Peru and Peruvian University of Applied Sciences. Mag. and Bch. in Philosophy at Pontifical Catholic University of Peru. He is a current student of The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science (MEi: CogSci). His areas of interest are: phenomenology and cognition, otherness, Levinas philosophy.


Mikhail Belousov is Associate Professor at Russian Academy of National Economy and Public Administration as well as Associate Professor at Faculty of Philosophy, Russian State University for the Humanities. His research areas include classical and contemporary German phenomenology, German idealism, transcendental philosophy, ontology. His articles appeared in Logos, Horizon. Studies in Phenomenology, Annual for Phenomenological Philosophy and other journals.


Jan Bierhanzl has studied philosophy at Charles University in Prague and made a doctorate en cotutelle in France. Now he teaches at the Faculty of Humanities of Charles University and has a position of researcher at the Philosophical Institute of the Czech Academy of Sciences. He specialises in the contemporary French philosophy, ethics, political philosophy and aesthetics. His main publications include La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d’Emmanuel Levinas (Paris, Mimesis, 2014) and Bierhanzl, J. - Foletti, I.: Je ne suis pas fou. La création comme relation à l'autre (Lyon, Chronique Sociale, 2010).


Irene Breuer holds both a degree in Architecture (1988) and in Philosophy (2003) from the Universidad de Buenos Aires, Argentina. She received her PhD in Philosophy from the Bergische University Wuppertal with a thesis on „space“ at Aristotle and Husserl in 2012. Her research focus is set on: ancient philosophy, classical German and French phenomenology, aesthetics, architectural theory and design. Between 1991 and 2002 she worked in architecture and lectured at the Universities of Buenos Aires and Belgrano, Argentina. From 2012 to mid 2017 she taught at the University of Wuppertal, in 2012 „history and theory of architecture“ and thereafter „theoretical philosophy and phenomenology“. Presently, she is working on a research project on exile and the cultural transfer between Germany and Latin America during the 2nd world war.


Carlos Bernardo Caycedo is a Ph.D. Researcher at the Department of Philosophy of the University of Amsterdam. His research explores new forms of political engagement related to the Internet (in particular, whistleblowing, hacktivism, and radical open access initiatives). Bernardo is part of the project Transformations of Civil Disobedience: Democratization, Globalization, Digitalization. He is a member of the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), the Dutch Research School of Philosophy (OZSW), and the Amsterdam Center for Globalization Studies (ACGS). Bernardo specializes on theories of civil disobedience, critical theory, and phenomenology. His most recent publication is: Basu, N. & Caycedo, C. B. (2018) “A Radical Reframing of Civil Disobedience: ‘Illegal’ Migration and Whistleblowing” in: Peeren, E., Celikates, R., de Kloet, J., Poell, Th. (Eds.) Global Cultures of Contestation Mobility, Sustainability, Aesthetics & Connectivity. Palgrave Macmillan: Switzerland. 


Antonio Cimino obtained his PhD in philosophy from the University of Pisa, Italy. He is an alumnus of the Scuola Normale Superiore (Pisa, Italy) and a former Humboldt research fellow. He conducted research in Pisa (IT), Tübingen, Freiburg im Breisgau, Wuppertal (DE) and Fribourg (CH). His main fields of research are the history of contemporary European thought and the reception of ancient philosophy in modern and contemporary thought. 


Jan Černý has M.A. degree in Czech and Latin Philologies, M.A. degree in Protestant Theology and Ph.D. degree in Philosophy. His specialization is in phenomenology, political philosophy and Czech philosophy. He works at Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and teaches philosophy at the Charles University, Faculty of Protestant Theology. His articles appeared in Journal of French and Francophone Philosophy - Revue de la philosophie française et de langue française, Revue International Michel Henry, and in several collective monographs. 


Eran Dorfman is a Professor of Literature at the University of Tel Aviv. He studied philosophy in France and he specializes in phenomenology, psychoanalysis and theory of everydayness. His main publications includeRéapprendre à voir le monde: Merleau-Ponty face au miroir lacanien (Phaenomenologica series, Dordrecht: Springer, 2007) and Foundations of the Everyday, Shock, Deferral, Repetition (Rowman and Littlefield, London, 2014).


Douglas Giles is currently Associate Fellow at the School of Philosophy and Art History at the University of Essex. He researches the role of recognition norms in bigotry and oppression by blending phenomenology and critical theory.


Martin Huth works as a Senior Scientist in the Messerli Research Institute, University of Veterinary Medicine, Medical University of Vienna, at the University of Vienna. His scientific work is mainly focused on phenomenology and human-animal-relations. His articles appeared in Phainomena, Labyrinth and several collective volumes. 


Petr Kouba is a Senior Researcher at the Philosophical Institute of The Czech Academy of Sciences. He specializes in phenomenology, philosophy of sociality, philosophy of Enlightenment and philosophy of medicine. His most recent publications include Margins of Phenomenology (Nordhausen: Verlag Traggot Bautz, 2016), The Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology (Springer: Contributions to Phenomenology, 2015), Exodus bez Mojžíše. Romská migrace jako politický problém (Prague: Filosofia, Parva Philosophica 22, 2014). 


Alice Koubová is a Senior Researcher at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and lecturer at the Academy of Performing Arts in Prague. She focuses on performance philosophy, expressivity, post-phenomenology, corporeality, and ethics. She directs the international project Philosophy in Experiment and is the core convener of Performance Philosophy Association, Soundcheck Philosophie and The International Platform for Performer Training. She has published Self-Identity and Powerlessness (Brill), and other books and articles on phenomenology, contemporary philosophy and arts. She also authored performances straddling the borders of philosophy and theatre. She was awarded Libellus Primus Price (2008) and Otto Wichterle Award (2014).


James Mensch is Professor of Philosophy at Charles University in Prague.  His main areas of research are phenomenology and its contemporary social and political applications.  He is the author of twelve books, the most recent being Patočka’s Asubjective Phenomenology: Toward a New Concept of Human (Königshausen & Neumann, 2016) and Levinas’ Existential Analytic, A Commentary on Totality and Infinity, (Northwestern University Press, 2015). 


Tyler Perkins graduated from The New School for Social Research in 2017. His current research interests include the compatibility of phenomenology and forms of naturalism, phenomenological sociology, and media. 


Vít Pokorný graduated from philosophy at the Philosophical Faculty of the Charles University, Prague and gained his PhD in general anthropology at the Faculty of Humanities at the same university. Currently, he is affiliated with Philosophical Institute of Czech Academy of Sciences, and with the Philosophical Faculty of University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, CR. He publishes in philosophy, anthropology and psychedelic studies. His main research interests involve post-phenomenology, postmodernity, cognitive anthropology, psychedelic science and ecologickal thinking. In his work, he crossed disciplinary boundaries in an attempt to formulate a complex transdisciplinary perspective. 


Martin Ritter is Lecturer at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, and Researcher at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. His main areas of teaching and research are phenomenology, critical theory and 19th and 20th Century European philosophy. He focuses on Jan Patočka’s phenomenology and is a leading Czech expert on Walter Benjamin´s thinking. He edited and translated three volumes of Selected Writings of Walter Benjamin and took part in editing Jan Patočka´s Collected Works. He translated other significant philosophical books into Czech including those written by Theodor Adorno, Homi Bhabha, Richart Rorty or Slavoj Žižek. His latest publications include “Patočka’s Care of the Soul Reconsidered: Performing the Soul Through Movement”, Human Studies, 40(2), 2017, 233–247; or “Towards a Non-Eurocentric Analysis of the World Crisis: Reconsidering Patočka’s Approach”, Research in Phenomenology, 47(3), 2017, 388–405. 


Miri Rozmarin is Associate Professor in the Gender studies Program at Bar-Ilan university, Israel. Her publications concern a range of topics in feminist social and political philosophy and contemporary post-liberal ethics. Her first book Creating oneself. Agency, Desire and Feminist Transformations (Peter Lang, 2011) provides an account of agency as a socio-political dynamic of self-creation. Her second book, Vulnerable Futures, Transformative Pasts. On Vulnerability, Temporality and Ethics was published a few months ago. It aims to rethink vulnerability as part of political subjectivity. 


Emre Şan is Assistant Professor (Ph.D., Paris I Panthéon Sorbonne) at the philosophy department of the University of Istanbul 29 Mayis and co-director of the phenomenology research project of Philosophical Society of Turkey. His main areas of research interest are Phenomenology and political philosophy. He is the recipient of the 2015 Cardinal Mercier Prize from the Institut Supérieur de Philosophie of the Catholic University of Louvain, Belgium. His main publications: La transcendance comme problème phénoménologique: Lecture de Merleau-Ponty et Patočka. Préface de Renaud Barbaras, Paris, Mimesis, 2012; Merleau-Ponty, Say Editions, Istanbul, 2015; “De quelle manière la  ψυχή est-elle tout ce qui est ?” in Jan Patočka lecteur d’Aristote: phénoménologie, ontologie, cosmologie, Paris, Cercle Herméneutique, 2015; “La Transformation de l’Idée de Phénomène: de la donation à la promesse”, Revue Philosophique de Louvain, vol 114 issue 2/2016. “Democracy and the experience of crisis” Ethos Dialogues in Philosophy and Social Sciences, Issue 8 (2) July 2015 


Gústav Adolf Bergmann Sigurbjörnsson is a Ph.D. student at the University of Iceland. His academic work is focused on Husserlian phenomenology, phenomenology of the social world, empathy, intersubjectivity, social epistemology, feminist theory.


Agatha Anna Slupek is a doctoral student in political theory at the University of Chicago. Her research interests are in feminist theory, critical social theory, Marxism, the political economy of advanced industrial societies, and the rhetorical dimensions of political discourse. She is currently a Doctoral Exchange Fellow at Sciences Po – Paris.


 Beata Stawarska is a Professor pf Philosophy at the University of Oregon. Her primary research interests revolve around problems of sociality, embodiment, gender, and language. She approaches these questions by drawing on a number of philosophical traditions (phenomenology, structuralism and post-structuralism, feminism, the dialogical tradition), and seeks to combine reflective and empirical approaches whenever possible. She especially engages contemporary authors such as Husserl, Merleau-Ponty, Sartre, Beauvoir, Buber and Levinas, J. L. Austin, Derrida, Bourdieu, Kristeva, Irigaray, Butler, and most recently, the philosophy of language by Ferdinand de Saussure. She has published Saussure's Philosophy of Language as Phenomenology. Undoing the Doctrine of the Course in General Linguistics, (Oxford UP, 2015) and Between You and I: Dialogical Phenomenology(Ohio UP, 2009). 


Gerhard Thonhauser is a Erwin Schrödinger Fellow of the Austrian Science Fund at Free University of Berlin. He holds a PhD in philosophy and MAs in philosophy and political science from the University of Vienna. He was the recipient of a DOC-fellowship of the Austrian Academy of Sciences and is an DAAD-Alumnus. He specializes in Phenomenology, Existential Philosophy, Social Ontology, and Philosophy of Emotions. He is the author of Ein rätselhaftes Zeichen. Zum Verhältnis von Martin Heidegger und Søren Kierkegaard (2016) and Über das Konzept der Zeitlichkeit bei Søren Kierkegaard mit ständigem Hinblick auf Martin Heidegger (2011), editor of Perspektiven mit Heidegger. Zugänge – Pfade – Anknüpfungen, and co-editor of From Conventionalism to Social Authenticity. Heidegger’s Anyone and Contemporary Social Theory (2017).


Petr Urban is a philosopher and translator based at the Czech Academy of Sciences (Institute of Philosophy) where he leads the Department of Contemporary Continental Philosophy. His expertise lies in the areas of phenomenological philosophy and care ethics. He is author or editor of The Birth of Phenomenology (2010 in German), Phenomenology of the Body (2011 in Czech), The Early Husserl and the Philosophy of Language (2013 in Czech) and How do We Understand Others? (2016 in Czech).


Galit Wellner, is Assistant Professor at the NB School of Design Haifa, Israel. She is also Adjunct Professor at Tel Aviv University. Galit studies digital technologies and their inter-relations with humans. She is an active member of the Postphenomenology Community that studies philosophy of technology. She published several peer-reviewed articles and book chapters. Her book A Postphenomenological Inquiry of Cellphones: Genealogies, Meanings and Becoming was published in 2015 in Lexington Books. She translated to Hebrew Don Ihde’s book Postphenomenology and Technoscience (Resling 2016). Galit was a guest editor in Techné twice, in 2014 for a double issue on “Driving while Celling” and in 2015 with Lars Botin and Kathrin Otrell-Cass on “Techno-Anthropology.”


Çiğdem Yazıcı received her Ph.D. in Philosophy in 2010 at the University of Memphis in US, with a critical thesis on Heidegger’s account of historical people. She is currently working as an assistant professor in the Department of Philosophy at Üsküdar University in Istanbul, Turkey. Her research and teaching areas consist mostly of the areas of Political Philosophy, 20th Century Continental Philosophy, Critical Philosophy of Race and Gender Studies.