JAN PUC

puc

 

Jan Puc vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK, kde také získal doktorský titul. Zabývá se fenomenologií tělesnosti, lidskou individualitou a identitou, povahou vědomí v evropském a buddhistickém kontextu, zdroji lidské tvořivosti a analýzou hry a hravosti. Magisterskou práci „Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika“ obhájil v roce 2009. Svou disertační práci věnoval vztahu znaků, vyjadřování, tvořivosti a tělesnosti. Je spoluvydavatelem knihy „Nitro a svět“ (sv. 8/1 Sebraných spisů Jana Patočky), sborníku „Filosofie lidského, příliš lidského“ o F. Nietzschem a spoluvydavatelem a překladatelem výboru z prací E. Gendlina „Dialog s prožíváním“.

 
 

Oblasti odborného zájmu:

filosofie jazyka, tělesnosti, tvořivosti a umění; teorie psychoterapie a hry, buddhistická meditace

 

Významné publikace:

Puc, J. 2016. Vliv všímavosti na afektivitu. Fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā. Ostium.

Puc, J. 2016. Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence. Praha: Filozofia.

Puc, J. 2013. Das Selbstsein. Eine Kritik von Heideggers Begriff der eigentlichen Existenz. In: T. Keiling (ed.) Heideggers Marburger Zeit.
Themen, Argumente, Konstellationen
. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2013, pp. 71–81.

Weby:

http://www.sif-praha.cz

http://web.flu.cas.cz/filosofievexperimentu/