JAN ČERNÝ

cernyjan maly

 

Jan Černý vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul z české a latinské filologie. Poté vystudoval evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2014 získal titul PhD na téže fakultě za práci na téma Jevení a spása. Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho.

Vyučuje filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Od roku 2016 působí jako postdoktorand ve Filosofickém ústavu AV ČR. Je spoluřešitelem grantu Za fenomenologii sociality.

.

 
 
Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologická filosofie, politická filosofie, česká filosofie, filosofie náboženství

 
Publikace:
Černý, J. 2016. Aporie politického jednání u Hannah Arendtové, in: Filozofia 71, 2016, č. 7, s. 583–594.

Černý, J. 2014. Jednání jako opouštění světa, in: Vydrová, J. (ed.) 2014. Starosť o dušu : životy subjektivity a podoby myslenia [kolektivní monografie], , Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 191-209.

Černý, J. 2012. L’individu comme problème phénoménologique chez Hannah Arendt et Michel Henry, in Journal of French and Francophone Philosophy
- Revue de la philosophie française et de langue française, Vol XX, No 2, p. 19-41.

Černý, J., 2009. Typologie přístupů k pojmu zkušenosti v současné katolické a evangelické teologii, in: Teologická reflexe, č. 1/2009, s. 5-26.

Černý, J. 2008. Najde řeč výraz pro všechno? Kritika pojetí vztahu řeči a světa u M. Heideggera a H.-G. Gadamera, in: Novotný, K., Friedmanová, M. (eds.) 2008. Výzkumy subjektivity: od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 207-224.