ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu:

Performativní filosofie, fenopraxe, post-fenomenologie, empatie, tělesnost, umělecký výzkum, etika hry

 

Významné publikace:

Koubová, A. 2016. Ludický princip v kontextu otázky po zdařilém životě, Československá psychologie 2016, vol. LX, Supplement 1.

Koubová, A. 2016. Percevoir la beauté du monde, in: Est-ce réel? Phénoménologies de l`imaginaire (Annabelle Dufourcq Ed) Leiden/Beston: Brill.

Koubová, A.  2016. Embodiment, Oikos and Sharing Life in the Pregnant Body. in: Kontexte des Leiblichen (Cathrin Nielsen, Karel Novotný, Thomas Nenon Eds) Nordhausen: T. Bautz.

Koubová, A. 2015.  Performance (in) Philosophy: Gnothi seauton, in: Formen der Wissensgenerierung, Practices in Performance Art (Manfred Blohm and Elke Mark Eds) Oberhausen: Athena.

Koubová, A. 2015. Gaston Bachelard’s Topology of the Image, in Nitche, M. (ed.). Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag

Koubová, A. 2015. Pozoruj! Imituj? Buď sám/sama sebou! Seminář uměleckého výzkumu, Svět a divadlo 26. ročník, číslo 5/2015.

Koubová, A. 2015. Intencionálno a transformativní fenomenologiie. Nad rozpravou Martina Nitscheho a Martina Rittera o povaze fenomenologie, Filosofický časopis 2015/1, No. 5.

Koubová A. 2014. Invisible excess of sense in social interaction, Frontiers in Psychology. 

Koubová A., Lagaay A. 2014. Performing the Impossible in Philosophy, in: Encounters between Performance and Philosophy: Theatre, Performativity and the Practice of Theory, Cull L., Lagaay A. (Eds.), Palgrave.

Koubová, A. 2013. Self-Identity and Powerlessness. Leiden: Brill.

Koubová, A. 2013. Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví. Filozofia. Roč. 68, Suppl. 1 (2013), s. 133-143.

Koubová, A. 2011. The double structure of experience. In Moran, D., Sepp, H. R. (eds.) 2011. Phenomenology 2010, Volume 4: Selected Essays from Northern Europe - Traditions, transitions and Challenges. Bucarest: ZETA Books, s. 326-356.

Koubová, A. 2010. The Non-signifying Gesture of the Living Body. Biosemiotics. Springer.

Kliková, A. 2007. Mimo princip identity. Filosofia: Praha, 2007.

Web:
Profil na Academia.edu
Filosofie v experimentu