ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie, post-fenomenologická filosofie, filosofie osvícenství, politická filosofie, filosofická reflexe psychopatologie

 

Významné publikace:

Kouba, P. 2016. Margins of Phenomenology. Nordhausen: Verlag Traggot Bautz.

Kouba, P. 2015. The Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology. Springer: Contributions to Phenomenology.

Kouba, P. 2014. Exodus bez Mojžíše. Romská migrace jako politický problém. Praha: Filosofia. Parva Philosophica 22.

Kouba, P., Pivoda, T. 2011. Franz Kafka: Minority Report. Praha: Filosofická fakulta UK.

Kouba, P. 2011. Gestige Störung als Phänomen. Perspektiven des heideggerschen Denkens auf dem Gebiet der Psychopathologie. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Kouba, P. 2006. Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie. Praha: OIKOYMENH.

Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (eds.) 2008. Medicína v kontextu západního myšlení. Praha. Galén - Karolinum.

Kouba, P. 2008. Krize jako katastrofická situace. In Československá psychologie. LII/2/2008, s. 186-195.

Fehr, J., Kouba, P. (eds.) 2007. Dynamic structure (Language as an Open System). Praha: Litera Pragensia.

Kouba, P. 2006. Angst und die Desintegration des Selbst. In Kühn, R., Witte, K. H. (eds.) 2006. PSYCHO-LOGIK. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur. Freiburg: Verlag Karl Alber, s. 140-160.

Kouba, P. 2003. Čas a věčnost v Topolově Sestře. In Svět literatury. 2003/25, s. 27-54.