ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu:

Kritická teorie, Adorno, západní marxismus (Althusser, Lukács), postmarxismus (Žižek, Badiou, Jameson), české kritické myšlení.

 

Významné publikace:

Kanda R. a kolektiv. 2016. Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2015. Katarze. Praha: Novela Bohemica.

Hauser, M. 2014. Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. 2012. Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2012. Kapitalismus jako zombie. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. Žižek, S. 2008. Humanismus nestačí. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2007. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2005. Adorno: moderna a negativita. Praha: Filosofia.


Web:
Michael Hauser: Facebooková stránka