ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

MICHAEL HAUSER

hauser1

 

Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (1972) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a od roku 2003 přednáší na Pedagogické fakultě UK. V letech 2006-2009 byl řešitelem juniorského grantu GA AV ČR  „Negativní humanismus". Je zakladatelem občanského sdružení SOK, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, Literárních novinách, A2, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu. Věnuje se též překladatelské činnosti. Přeložil mj. knihu Slavoje Žižka, Nepolapitelný subjekt a spolu s M.Váňou Adornovu-Horkheimerovu Dialektiku osvícenství. Vedle práce vědecké a pedagogické vyvíjí také činnost popularizační. Přednáší pro širokou veřejnost v ČR, na Slovensku, v Polsku, účastní se diskusí v médiích.
Je autorem knih Adorno: moderna a negativita,  Prolegomena k filosofii současnosti. Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem nebo Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu.

V letech 2017 - 2019 je hlavní řešitelem grantu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení", jehož cílem je teoreticky uchopit pojem jednoty a mnohosti, který vzniká v teoriích po konci postmodernismu a z tohoto hlediska interpretovat prolínání postmodernistických a premodernistických motivů v teologii radikální ortodoxie (John Milbank). Na projektu spolupracuje s Jakubem Ortem (Oddělení současné kontinentální filosofie) a Joe Feinbergem (Oddělení moderní české filosofie).

Jako kandidát Filosofického ústavu AV ČR byl v roce 2014 zvolen Poslaneckou sněmovnou členem rady ČT.

 
 

Oblasti odborného zájmu:

Kritická teorie, Adorno, západní marxismus (Althusser, Lukács), postmarxismus (Žižek, Badiou, Jameson), české kritické myšlení.

 

Významné publikace:

Kanda R. a kolektiv. 2016. Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2015. Katarze. Praha: Novela Bohemica.

Hauser, M. 2014. Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. 2012. Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2012. Kapitalismus jako zombie. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. Žižek, S. 2008. Humanismus nestačí. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2007. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2005. Adorno: moderna a negativita. Praha: Filosofia.


Web:
Michael Hauser: Facebooková stránka