ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu:

fenomenologická filosofie, teorie intersubjektivity, filosofie tělesnosti, etika, filosofie jazyka 

 

Významné publikace:

Urban, P. 2016. Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka. Praha: Filosofia. Parva Philosophica 23.

Urban, P. 2013. Raný Husserl a filosofie jazyka. Praha: Filosofia.

Urban, P. (ed.) 2011. Fenomenologie tělesnosti. Praha: Filosofia.

Urban, P. (ed.) 2010. Geburt der Phänomenologie. Praha: Filosofia.

Web:

Profil na Academia.edu