ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie, filosofie médií, filosofie umění, hermeneutika, kritická teorie, postkolonialismus, Walter Benjamin
 


Významné publikace:

Ritter, M. 2010. Filosofie jazyka Waltera Benjamina. Praha: Filosofia.

Ritter, M. 2010. Vom Sinn der Übersetzung. In: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 9/2010, s. 311-326.

Ritter, M. 2010. Goethova imanentní pravda mýtu navzdory. In: Filosofické reflexe uměleckého díla, Praha: FHS, s. 393-410.

Ritter, M. 2007. Walter Benjamins Jugendschriften. In: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 6/2007, s. 239-258.

Ritter, M. 2006. Hölderlinovy figury básně W. Benjamina, in: Svět literatury, 33/2006, s. 147-160.