ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR


Oblasti odborného zájmu:

Německá a francouzská fenomenologie, hermeneutika, německá klasická filosofie, filosofická antropologie a filosofie dějin.


Významné publikace:

Nielsen, K., Novotný, K., Nenon, T. 2016. Kontexte des Leiblichen / Contexts of corporeality. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz

Novotný, K. 2016. Relevance subjektivity. Tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, K., Rodrigo, P., Slatman, J., Stoller, S. (eds.) 2013. Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Brill.

Novotný, K. 2012. La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka. Bibliothèque de l'histoire de la philosophie. Nouvelle série. Librairie Philosophique. Paris: J. VRIN.

Novotný, K. 2012. Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens. Orbis phaenomenologicus, Bd. 26, Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann.

Novotný, K. 2010. O povaze jevů. Úvod do současné francouzské fenomenologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, K. (ed.) 2010. Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii. Praha/Červený Kostelec: OIKOYMENH/Pavel Mervart.


Členství v odborných institucích:

Člen Oborových rad postgraduálního studia filosofie na Filosofické fakultě UK v Praze (od r. 2006) a na Fakultě humanitních studií UK v Praze (od r. 2013). Od r. 2007 člen Vědecké rady FHS UK a členem Výkonné rady konsorcia programu Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie, „Německá a francouzská filosofie v Evropě“, od r. 2009 členem Rady Association Europhilosophie. Členem vědeckých rad časopisů Horizon. Studies in Phenomenology, Interpretationes. Studia Phaenomenologica Europaenea (Acta Universitatis Carolinae), Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy, Philosophie, Reflexe, Lidé města.

Web:

SIF: Středoevropský institut filosofie

Profil na FHS UK