VÍT POKORNÝ

pokorny kuli

 

 Vít Pokorný graduated from philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies of the Faculty of Arts, Charles University in Prague, in 2002. In 2016, he was awarded his PhD at the Department of General Anthropology of the Faculty of Humanities, Charles University in Prague for his research on psychedelic experiences. He is a junior researcher at the Institute of Philosophy and an assistant professor at the Department of Political Sciences and Philosophy of the Purkyně University in Ústí nad Labem.
He publishes in philosophy and anthropology, focusing on psychedelics, theory of perception and imagination, or enactive science. He is a member of the Society for Aesthetics of the Czech Academy of Sciences. He took part in the research grant Methodological precedence of Intertwinng: theory and application. He is an author of a philosophical texbook Postmoderní filosofie and the monography Myslet z psychedelických zkušeností: transdisciplinární interpretace.
In his work, he attempts on finding connections between various disciplines - philosophy, anthropology, aesthetics, or ecological thinking in order to formulate a complex transdisciplinary perspective.

 
 

Research interest:

phenomenology and post-fenomenology, Philosophy of corporeality, Theory of perception, Postmodernity, cognitive anthropology, autoetnography a symbolic anthropology, Enactivism, Transdisciplinarity, Psychonautics and the research of altered states, Aesthetics.

 
 

Selected publications:

Pokorný, V. 2018, Psychonauticon. A Transdisciplinary Interpretation of Psychedelic Experiences. Verlag Traugott Bautz.

Pokorný, V. 2016. Myslet z psychedelických zkušeností. Transdisciplinární interpretace. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Pokorný, V. 2016. Zdařilost, zvládání, teritorium: úvaha k étosu hranice. Československá Psychiatrie. Vol. LX. Supplement 1.

Pokorný, V. 2014. Jak jsme širocí? K pojmu kultury v současné kognitivní antropologii. In Horský, J., Hroníková, L., Stella, M., eds. (2014). Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga, s. 71-86.

Pokorný, V., 2014. Postmoderní filosofie. FF UJEP. Ústí nad Labem.

Pokorný, V. 2013. Biophenomenology of Altered States, in: Adams, C., Waldstein, A., Sessa, B., Luke, D., King, D., (eds.) 2013. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness, London: Strange Attractor Press.

Pokorný, V. 2013. Teorie představivosti v současných kognitivních vědách. In Marek, J., Vrabec, M. et al. 2013. Obrazotvornost v dějinách evroposké filosofie. Praha: TOGGA, s. 365-396.

Pokorný, V. 2011. Tělo jako součást technosféry. Filosofický časopis, 59 (1), 75-90.

Pokorný, V. 2001. Rychlost pohybu, rychlost času. In Cinepur, roč. 10, č. 18