Research interests:

phenomenological philosophy, theory of intersubjectivity, philosophy of embodiment, ethics, theory of care, philosophy of language


Selected publications:

Urban, P. 2016. Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka. Praha: Filosofia. Parva Philosophica 23.

Urban, P. 2013. Raný Husserl a filosofie jazyka. Praha: Filosofia.

Urban, P. (ed.) 2011. Fenomenologie tělesnosti. Praha: Filosofia.

Urban, P. (ed.) 2010. Geburt der Phänomenologie. Praha: Filosofia.


Web:
Profile at Academia.edu