Synterické apriori

Kolman, V., Janoušek, H. (eds.) 2013. Syntetické apriori. Praha: Filosofia.


 

syntetickeaprioriKdyž Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém „Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?“, odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem na rozmanité proudy filosofie dvacátého století.