G. Dierckxsens byl  v říjnu 2018 v rámci vědecké spolupráce mezi Českou Republikou a Izraelem vyslán Filosofickým ústavem na výzkumný pobyt do Jeruzaléma.  V období 8. - 28. 10. 2018 pracoval na Hebrew University of Jerusalem, kde diskutoval svůj post- doktorandský projekt s Dr. Michaelem Roubachem, a také s Dr. Galitem Wernerem z Tel Aviv University a NB School of Design, Haifa. K dalším cílům jeho pobytu patřila příprava návrhu knihy o imaginaci, diskuse o vztahu současné fenomenologie a filosofie mysli ve vztahu k enaktivismu. Bylo dohodnuto vydání knihy u nakladatelství Rowman and Littlefield (Social Imaginary Series), k níž budou přizváni přispěvatelé z Izraele i z ČR. G. Dierckxsens a Gallit Werner také plánují v r. 2019 uspořádat workshop v Praze na téma připravované knihy. Cílem knihy i workshopu je rozvíjet vědeckou spolupráci mezi institucemi, na nichž oba působí.   dierckxsens   


dierckxsen izrael1

dierckxsen izrael2