ND Talks: Národní divadlo a kulturní dědictví dnes

20. 02. 2018; 18:00
Nová scéna Národního divadla
Moderuje: Alice Koubová
Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský

Národní divadlo: nositel národního kulturního dědictví a výsostný prostor pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to nesplnitelný paradox? Či slibná provokace? Jak toto zadání naplnit právě v dnešní politicko-společenské situaci? Co dnes chápeme jako naše národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co nás z naší minulosti ovládá natolik, že je třeba spíše zastavit jeho mohutnou implicitní moc? Potřebujeme národní sebeujištění skrze takřka identické opakovaní minulého uměleckými prostředky? Potřebujeme narušovat naše kulturní stereotypy, měnit se uměním? Co tím získáme a co tím ztratíme? Jakou budoucnost tím budeme tvořit?

Srdečně vás zveme na diskuzní večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou pouze důležitou předehrou pro společnou živou diskuzi na dané téma. Přijďte nám pomoci porozumět poslání Národního divadla, kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.

Délka diskuze: 90 minut