Pracovní seminář
Oddělení současné kontinentální filosofie

18. 01. 2019; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

ALICE KOUBOVÁ

Performativní obrat ve filosofii

   performance philosophy III 024