Pracovní seminář
Oddělení současné kontinentální filosofie

19. 10. 2018; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

JAN BIERHANZL

Slabé jednání: od etiky k politice
Prezentace nové knihy J. Bierhanzla

Anotace:
Nikdo z nás nemůže jednat, aniž by byly splněny určité podmínky jednání (vzájemná závislost, podpora veřejných infrastruktur), někdy je však třeba jednat, abychom se vůbec zasadili o nastolení a uchování těchto podmínek samých. Politické jednání těch, kdo jsou sice vyloučeni z existující politické sféry, kdo však přesto jednají, pojímám v této knize jako jednání ve slabém smyslu.

Kromě toho, že paradox slabého jednání představuje odpověď na jeden z palčivých problémů politické filosofie, jelikož překonává schizma mezi jednáním jako svobodnou aktivitou průhledné a sebezakládající instance a závislostí na podpoře druhých a okolí, má také normativní rozměr. Toto slabé jednání konkrétně probíhá jako shromáždění zranitelných, kteří nejenže nepopírají zranitelnost svou ani zranitelnost druhých, nýbrž také vyznávají určitou politiku nenásilí.

   Bierhanzl Action Faible3