Pracovní seminář
Oddělení současné kontinentální filosofie

28. 05. 2018; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

JIŘÍ PECHAR

Imaginace jako zdroj jednání
a konfrontace s mnohostí pohledů

 

   pechar1