Pracovní seminář 
Oddělení současné kontinentální filosofie

20. 10. 2017; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

HYNEK JANOUŠEK, ROBIN ROLLINGER a CARLO IERNA

Zpráva o výsledcíh grantového projektu 
Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola

  janouek1 rollinger