Hynek Janoušek
pořádá
v rámci programu EU Mobility
pracovní setkání na téma

Naše granty: o čem a jaké granty píšeme?

29. 03. 2019

Zasedací místnost Filosofického ústavu
Setkání pro všechny, kdo v současné době pracují na přípravě grantového projektu pro GAČR a grantové agentury EU, případně se k tomu chystají. Dr. Janoušek připravil setkání týkající se volby témat našich grantů, způsobu jejich přípravy, volby složení týmů a správného odhadu grantových výstupů. Součástí setkání je též informace o možnosti grantových podpor nadace Torch, University of Oxford. Po diskusi následuje společný oběd.

 

 

 

european mobility   gacr2