alice2


fazakas


puc

 

IMAGINACE A HRA
VE
FENOMENOLOGII A UMĚNÍ

Konference současné filosofie

23.11. 2018

Filosofický ústav AV ČR

Jilská 1, Praha 1

 
PROGRAMM:


10:00 -11:30 The 1st-floor boardroom. 
ISTVÁN FAZAKAS : The Role of the Gaze of the Other in the Constitution of the Self :
 a Phenomenological Reading of Winnicott

13:00-14:00 The Library. 
ALICE KOUBOVÁ : Ethical Dimensions of Play and Care. 
Reflections Based on Donald Winnicott’s Theory of Play and the Ethics of Care
 

14:00 – 15:00 The Library.
JAN PUC : The Unconscious and Self-awareness.
Merleau-Ponty between psychoanalysis and phenomenology