Formální a tanscendentální logika

Husserl, E. 2007. Formální a transcendentální logika. přeložil Jiří Pechar a kol. Praha: Filosofia.


formalni transcendt logikaToto dílo, které Husserl vydal v roce 1929, je poslední prací o logice, které mohl dát definitivní podobu ještě Husserl sám. Problematiku, které byla věnována jeho Logická zkoumání, zde zpracoval způsobem, který odpovídá výsledné fázi jeho filosofického vývoje. Logika jakožto transcendentální musí být s to vydat počet i ze subjektivního původu svých idealizačních předpokladů a ze způsobu, jakým je soudová evidence vztažena na základní půdu zkušenosti.

[Další informace]