Vysvětlování a rozumění

Wright von, G. H. 2014. Vysvětlování a rozumění. překlad Urban, P. a kolektiv. Praha: Filosofia.


 obal 1391007510Wright expPřeklad jedné z nejvýznamějších  prací klíčové osobnosti filosofie 20. století chce českému čtenáři zprostředkovat systematicky cenný příspěvek k diskusi o metodologii vědeckého vysvětlování. Von Wright v něm plodně využívá a spojuje nosné motivy analytické i kontinentální tradice a pohybuje se tak v poli, které nerespekuje mnohdy uměle zdůrazňbovanou a pěstovanou dichotomii těchto dvou linií filosofie 20. století.