obalka 2  

Bierhanzl Jan, Ontologie a ideologie ženství

Filosofický časopis 2018/2, s. 285 - 298

Pojem ženství hraje zásadní úlohu v Levinasově pojetí sociality napříč celým jeho dílem. Navzdory různým variacím, jakým se tomuto pojmu v Levinasově ontologii a etice dostává, se spolu s některými feministickými interpretkami pokusíme ukázat, že v pozadí tohoto vývoje lze spatřit jistý ideologický obsah, který zůstává v zásadě neměnný a který není v žádném z autorových textů filosoficky uspokojivě zpochybněn. Napětí mezi ideologickým a ontologickým obsahem pojmu ženství nám konečně bude východiskem pro otázku po možném filosofickém překonání onoho ideologického obsahu, a to v rámci Levinasova myšlení jako celku.