Jak rozumíme druhým

Urban, P. 2016. Jak rozumíme druhým. Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka. Parva Philosophica, sv. 23. Praha: Filosofia.


 

jakrozumimedruhymKniha je příspěvkem k aktuálním debatám o sociálním poznání a sdílené intencionalitě u lidí a někerých dalších živočichů. Autor propojuje filosofickou perspektivu se současnými poznatky na poli psychologie a výzkumu chování zvířat. Na pozadí kritiky pojetí sociálního rozumění jako připisování mentálních stavů druhým bytostem objasňuje autor bezprostřední povahu sociálního rozumění, roli tělesného výrazu a příbuznost sdílení světa u lidí a ostatních živých tvorů.