opovazejevu  

Novotný, K., O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart. 2010.

Kniha je líčením příběhu fenomenologických diferencí týkajících se povahy jevů. A to, jak již název naznačuje, především v rámci nové francouzské fenomenologie. Autor detailně analyzuje fenomenologické koncepce Maurice Merleau-Pontyho, Michela Henryho, Emmanuela Lévinase, Marca Richira a Jean-Luca Mariona. Doplňkem knihy je, již dříve vydaná, antologie textů současné francouzské fenomenologie „Co je fenomén?" (Pavel Mervart, 2010).