Je ne suis pas fou

Bierhanzl J., Foletti I. (eds.) 2010. Je ne suis pas fou: La création comme relation à l'autre. Lyon: Chronique sociale.


bierhanzel foleti jenesuispasfouLingvista, filosof a dva historici umění analyzují a interpretují kresby a malby Josiane Develay a krátké filosofické texty Yvese Aulase. Tato kolektivní monografie nabízí pohledy, které se občas protnou, na tvorbu, která doposud nebyla předmětem zájmu, byť se jedná o jedinečná vyjádření sebe jakožto vztahu k druhému.

[Další informace]