Prostranství bytí

Nitsche, M. 2011. Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii. Filosofia: Praha.


prostranstvibytiMonografická studie se věnuje topologické fenomenologii. Konkrétně jde především o analýzu "topologie bytí" pozdního Heideggera, jejímž jádrem je úsilí pochopit prostřednictvím metod fenomenologické ontologie bytí jako místo, resp. prostranství (Ortschaft). Text podrobně sleduje Heideggerův myšlenkový vývoj vystižený třemi klíčovými termíny: smysl-pravda-místo. Monografie se věnuje také Heideggerovu vlivu na Merleau-Pontyho koncepci fenomenologické topologie.

[Další informace]