Geistige Störung als Phänomen

Kouba, P. 2011. Geistige Störung als Phänomen: Perspektiven des heideggerschen Denkens auf dem Gebiet der Psychopathologie. Würzburg: Königshausen & Neumann.


geistigestrung koubaMonografie kriticky zkoumá možnosti tematizovat šílenství v kontextu Heideggerovy filosofie bytí. Jako protipól Heideggerovy filosofie je přitom využívána současná francouzská filosofie, jež se problematikou šílenství zabývá.

[Další informace]