Otázky Nietzschova myšlení

Pechar, J. 2013, Otázky Nietzschova myšlení, Praha: Filosofia.


 otazky nietzschova mysleniRozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pojetí pravdy a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo, přičemž bere v úvahu i možný vliv vážné choroby, jíž trpěl. Kniha se vedle snahy problematizovat některé zjednodušující a zavádějící interpretace, jimž bylo Nietzscheho dílo po jeho smrti vystaveno, zabývá rovněž německou a francouzskou recepcí jeho filosofie.