Blog

JE TŘEBA DEKOLONIZOVAT SVÉ MYŠLENÍ

 

Rozhovor s Karlem Novotným na stránkách Fakulty humanitních studií, kde shrnuje svůj vztah k filosofii. Mimo jiné se v něm lze dočíst:

"Filosofie i četba filosofů je individuální hledání, stejně jako například umělecká tvorba."

"Filosofie je myšlení, které čelí kritickým životním situacím a vážným teoretickým otázkám,... jde pod povrch věcí a dokáže oslovit lidi stejně hluboce jako velcí spisovatelé a básníci."

"Jde o to porozumět potřebě dekolonizace myšlení v mimoevropských prostředích, ale i o to, abychom se sami učili dekolonizovat svoje vlastní myšlení, otevírat se výzvám interkulturního dialogu, ale i kulturním a sociálním střetům, které přináší naše současnost." 


 

            BABIŠ JE MALÁ NEMESIS                    

hauser poziceRozhovor s M. Hauserem na téma populismus na webu Česká pozice "Trump je něco jako Nemesis liberálních demokratů"

Mimo jiné zde říká: "Populismus je, skoro bych řekl, pokusem o obnovu základů liberální demokracie v čase její krize"

 


 

   PŘEKLADY KNIH É. BALIBARA   

Josef Fulka, člen OSKF, a Jan Petříček představí v Knihovně J. Palacha překlady knih Étienna Balibara.

Násilí a civilita a Spinoza a politika

Facebooková pozvánka

nasiliacivilita spinozapolitika


 

FILOSOFIE JAKO VĚČNĚ OTEVŘENÁ OTÁZKA

V posledním čísle časopisu Akademie věd A: věda a výzkum vyšel článek o filosofii, v němž vystupuje také A. Koubová a hovoří tam o vztahu performance a filosofie.

A 03 2017 web


 

PAUL RICOEUR'S MORAL ANTHROPOLOGY

 

Nový člen Oddělení současné kontinentální filosofie, filosof z Universiteit Antwerpen Geoffrey Dierckxsens vydal v nakl. Rowman & Littlefield knihu 

Paul Ricoeur's Moral Anthropology: Singularity, Responsibility, Justice.

dierckxsens ricoeur


 

KONFERENCE V LISTOPADU 2017           

Členové našeho oddělení pořádají v listopadu 2017 tři mezinárodní konference:

1) Petr Kouba a spol. pořádá ve dnech 1. - 3. 11. 2017 konferenci Towards a phenomenology of social change

Socialchangeflyer2 1

2) Michael Hauser a spol. pořádá ve dnech 14. - 15. 11. 2017 konferenci 1968- 1989: Paris - Prague

89 68 A5 progr web

3) Petr Urban a spol. pořádá ve dnech 23. - 24. 11 konference Caring Democacy: Current topics in the political theory of care

caring democracy


 

 
 
Náš kolega M. Ritter bude tento podzim působit jako research fellow na IKKM (Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie na Bauhaus Universit'at ve Weimaru.
 
 
ikkm marke farbig 500

PRÁZDNINY V HELSINKÁCH                             

uniartshelsinki 500

Alice Koubová vedla úspěšný intenzivní kurz pdo názvem "Once again: the Self! On subjectivity in theatre and performance art", a to na Theatre Academy, která je součástí University of Arts v Helsinkách.

theateracademyHelsinki 500

Prázdninové foto: Socha, kterou darovalo Rusko Finsku v roce 1989.


 

OHLASY NA KONFERENCI PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017

 

1) Rozhovor s hlavní mluvčí Susan Kusick o hudbě a mučení na stránkách rádia Wave

suzanne cusick 1 0x768p0 500

2) Rozhovor s organizátorkou Performance Philosophy Prague Alicí Koubovou: Audio rozhovor na stránkách Českého rozhlasu.
aliceakce5 500

NETRADIČNÍ KONFERENCE: MEZI FILOSOFIÍ A UMĚLECKOU AKCÍ

Přečtěte si článek na webu Akademie věd o konferenci Performance philosophy Prague 2017

FILOSOFICKÁ PÉČE O TĚLO                                 

H. Janoušek a P. Urban se úspěšně zúčastnili Jindřichohradeckého 1/2 maratonu.

JHpulmaraton.diplom 500


 

PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017

V Praze se díky Alici Koubové uskutečnila The 3rd biennial performance philosophy conference pod názvem How does philosophy act?

 
theme 500

 
 

PHENOMENOLOGY AND ECOLOGY - PHÄNOMENOLOGIE UND ÖKOLOGIE

Středoevropský institut filosofie ve spolupráci s FHS UK a Filosofickým ústavem AV ČR pořádá mezinárodní konferenci na téma Fenomenoologie a ekologie

Program conference

PROGRAMMÖkologie Page 1


 

ETHICS AND METAPHYSICS IN EDITH STEIN'S PHILOSOPHY

The Fourth Biannual Conference organized by International Association for the study of the Philosophy of Edith Stein, the McNerney Endowed Chair in Ethics and the University of Portland

edithstein2017conference 500

 
Petr Urban se zúčastnil čtvrtého bienále věnovaného filosofii Edith Steinové, které pořádá Mezinárodní asociace pro studium filosofie E. Steinové (IASPES).

AT THE ORIGINS OF PHENOMENOLOGY          

Tři členové našeho oddělení, Hynek Janoušek, Petr Urban a Carlo Ierna se zúčastnili mezinárodní konference o počátcích fenomenologie, kterou pořádá Severoamerická asociace pro ranou fenomenologii na univerzitě v Seattlu.

North American Society for Early Phenomenology 2017 Conference: At the Origins of Phenomenology

NASEP 2017 poster 500

 

THE LEGACY OF GEORG LUKÁCS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE

The Legacy of Georg Lukács, An International Conference, 27–29 April, 2017, Budapest

V Budapešti se za účasti člena našeho oddělení M. Hausera uskutečnila konference o Lukácsovi, světově proslulém marxistickém filosofovi, jenž v hloubce i na povrchu spojoval filosofii a politickou praxi. Jedním z podnětů bylo nedávné odstranění jeho sochy v Budapešti a plánované uzavření jeho archivu. Lukács je opět nepohodlný, tentokrát v orbánovském Maďarsku. Byla to jedna z největších konferencí o Lukácsovi, během posledních padesáti let snad vůbec největší. Pořadatelé čekali patnáct přihlášek, nakonec jich bylo na sto. Především mladá generace z celého světa, třeba silná skupina z Brazílie. Od nás tam bylo pět lidí, z Polska tři. Nemálo příspěvků o dnešním oddělení teorie a praxe, a rozpadu společenské teorie na nespojité detailní analýzy toho a onoho střípku reality. Kritika současné radikální teorie (postmarxismu), která odděluje levicovou politiku a ekonomiku a vytváří abstraktní radikalitu bez konkrétní politické strategie, jak čelit pravicovému populismu a neoliberálnímu kapitalismu.

lukacz 500

Website konference


PHILOSOPHY AT PLAY CONFERENCE, 11 - 12. 4. 2017

Petr Urban a Alice Koubová vystoupili na konferenci Philosophy at play na University of Gloucestershire s příspěvkem Ethical Dimensions of Care and Play

philosophyatplay 500
 
 

 

PROJEKT RESPONDaRT                           

Alice Koubová ve spolupráci se Studiem Alta uvádí RespondArt

Studio Alta - RespondArt víkend

respondart 500


 

METODICKÁ PŘEDNOST SPLETI            

Vyšla kniha Martina NItscheho Metodická přednost spleti u nakladatelství Togga.

nitsche splet 500

 
Hlavním cílem této knihy je navržení tranzitivně-topologického modelu fenomenologie, vhodného pro deskripci spletitých fenoménů a výklad vztahu člověka k jejich spletitosti. Spletité fenomény se „jeví” tak, že zároveň zahrnují toho, komu se „jeví”. Tak vytvářejí komplikovanou vztahovou strukturu, která ovšem charakterizuje většinu prožitků člověka na počátku 21. století. Východiskem navrhovaného modelu je výklad spletité fenomenality jako specifické oblasti a uznání metodické priority spleti. Orientace člověka v komplikované době a nalezení místa v ní, je totiž nutné spojit s přijetím komplikovanosti jako výchozího hlediska myšlení. Doprovodným cílem je předvedení fenomenologie jako filosofické disciplíny, jež uvažuje skopicky s důrazem na tranzitivitu a lokalizaci. V tomto kontextu je tato kniha také metodologickou sebereflexí fenomenologie ve chvíli debat o její naturalizaci či pokusů o její banalizaci ze strany nově probuzeného spekulativního realismu.

PHENOMENOLOGY AND CARE AT THE UNIVERSITY OF MUMBAI

Petr Urban vedl v Indii, na University of Mumbai kurz fenomenologie a etiky péče

Poster MumbaiUrban

 
This course aims at introducin students, teachers and research scholars to phenomenological debates in ethics, embodiment and language. It endeavors to examine the relationship between phenomenology and care through intersection with enactive ethics and feminism.
 
Alice Koubová se 9. - 10. března zúčastnila mezinárodní kolokvia na téma Lidské války na Université Paris Nanterre
 

Program setkání

 
 
 
 
 
 

Shared Emotions: Re-assessing the Phenomenological Account

ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE FLÚ AV ČR si dovoluje srdečně pozvat na přednášku dr. Thomase Szanto z Center for Subjectivity Research Department of Media, Cognition and Communication University of Copenhagen

thomas.szanto 500

 

 
 

 

Web Ethics of Care: rozhovor s Petrem Urbanem

Petr Urban v rozhovoru pro web Ethics of Care rekapituluje svou filosofickou kariéru a vysvětluje cestu k etice péče.

 
 
Urban photo1 672x372 500

FRANZ BRENTANO CENTENARY 1917 - 2017

The summer school is co-organized by the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Hynek Janousek, Robin Rollinger), the Departement of Philosophy at UQAM University in Montréal (Denis Fisette) and the Department of Philosophy (KGW) at the University of Salzburg (Johannes Brandl, Guillaume Fréchette), and is sponsored by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Czech Science Foundation (GACR), the Austrian FWF, and the Internationale Franz Brentano Gesellschaft e.V. (Würzburg).


 

The Prague School in the Routledge Handbook of Franz Brentano

Hynek Janoušek a Robin Rollinger publikovali kapitolu The Prague School v Routledgově průvodci brentanovským zkoumáním

Brentano routledge 500


 

M. Nitsche: University of Hawai Fullbright Lecture

Martin Nitsche, který v roce 2017 působí jako visiting Fulbright scholar at the UCLA, Department of Political Science, prosloví svou přednášku na University of Hawaii, a to na kontroverzní téma "What Can Late Heidegger Offer Political Theory?"

Nitsche flier hawai